Genterapistudie för botemedel

Den forskning som anses ha kommit närmast en lösning och botemedel mot LHON är en genterapistudie som genomförs på Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami i USA.

Studien i Miami omfattar enbart personer med den typ av mutation som kallas G11778A, den vanligaste varianten i Sverige. Ungefär 100 personer med den berörda LHON-mutationen deltar i studien och i dagsläget har man uppnått lovande resultat i försök på möss. I bästa fall – om allt går enligt planerna och studien får in tillräckligt med ekonomiska resurser – kan försök att bota drabbade människor göras om ett par eller några år. Mycket arbete återstår dock. Om forskningen lyckas bota LHON hos personer med den mutation som studeras i projektet, kan man betydligt närmare en lösning även för övriga LHON-mutationer, men troligen behöver flera steg i forskningen göras om med respektive mutation.

Miamistudien betraktas av flera ledande forskare, både i Sverige och internationellt, som det mest lovande forskningsprojektet för att kunna hitta ett botemedel mot LHON.

Samråd i England om metoder för att undvika mitokondriella sjukdomar

Stora framsteg inom forskningen de senaste åren gör att det idag teoretiskt sett skulle kunna vara möjligt för kvinnor som bär på en mitokondriell mutation att undvika att föra vidare mutationen till sina barn. Men tillämpningen av metoden är kontroversiell och i England genomförs därför i september – 7 december 2012 ett samråd bland allmänheten om man bör tillåta användning av den senaste forskningen.

Samrådet i England är öppet för alla – även svenskar. Det här är viktiga frågor som kan påverka framtiden för våra barn och barnbarn! Gå därför gärna in på den här länken: ‘debating mitochondria replacement’ och läs om forskningen, registrera sig och svara på frågorna.

Artikel om Bascom Palmer Eye Institute

Artikel om Bascom Palmer Eye Institutes forskning i M&S Technologies blogg

Läs den här