Information till deltagare erfarenhetsutbyte 2/9

Hej!

Du är varmt välkommen till ett erfarenhetsutbyte om IT-hjälpmedel för personer med synnedsättning den 2 september, kl. 10:00-15:00, på Sandsborgsvägen 44 A (Riksorganisationen Unga Synskadades kansli). Te och kaffe från kl. 09:30.

Värdar är vi, Riksorganisationen Unga Synskadade, och Projekt Leber X och LHON Eye Society. Projekt Leber X syftar till att beskriva situationen och behoven hos personer med Lebers Heriditära Optikus Neuropati, LHON, och ta fram riktlinjer, råd och tips för personerna med diagnosen och för dem som möter gruppen i till exempel inom vården eller i skolan.

För mer information om projektet vänligen besök:

http://lhon.se/leberx/

Tidschema/agenda samt en deltagarförteckning hittar du lite längre ned.

Varm välkommen!

Johan Wingestad, kanslichef Unga Synskadade

Tidschema

10:00-12:00

Inledande presentation
Workshop-pass 1: Vilka är förtjänster/vinster har personer med synnedsättning sätt till  utvecklingen inom IT-området? (till exempel smarta telefoner och surfplattor).
Workshop-pass 2: Listning och betygssättning av appar för personer med synnedsättning.
Workshopledare: Johan Wingestad

12:00-13:00

Lunch på Matborgen (vi bjuder)

13:00-15:00

Summering av förmiddagens workshop-pass
Diskussions-pass 2: Erfarenheter av utbildningsplattformar (webbaserade kursmiljö i skolan)
Diskussions-pass 2: Utifrån deltagarnas önskemål
Vi slutar senast kl. 15:00!

Deltagarförteckning

(utan inbördes ordning)

 1. Ahmad Alhakim, utbildare mm på ICAP samt ledamot i US Stockholms styrelse
  ahalh2@outlook.com
 1. Christian Möller, Iris Hjälpmedel
  christian@irishjalpmedel.se
 1. Joakim Centervik, Teknik på Funka
  centervik@funka.com
 1. Henrik Götesson, ombudsman på SRF
  gotesson@srf.nu
 1. Bertil Sköld, projektledare Leber X
  bertil@gmail.com
 1. Gunnar von Sydow, redaktör Leber X
  gunnar@vonsydowmedia.se
 1. Johan Wingestad, kanslichef Unga Synskadade
  kanslichef@ungasynskadade.se