,

Kallelse till årsmöte LHON Eye Society 19/4

Hej kära medlem i LHON Eye Society!

Härmed kallas du till årsmöte i LHON Eye Society.

Datum: torsdag 19 april

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: SRF:s lokaler på Gotlandsgatan 44 på Södermalm i Stockholm (Tbana Skanstull, utgång Götgatan och sedan rakt över vägen och uppför trapporna till Gotlandsgatan).

Deltagande per telefon: 08-557 755 77 kod: 1889

Anmälan: senast 16 april till info@lhon.se

Resebidrag: du kan få resebidrag om du inte bor i Stockholm men vill delta på plats. Ansök i förväg till hampus.wannerdahl@lhon.se

Agenda för årsmötet:

 1. Lo Kauppi, nyligen utsedd till inläsare av ”Årets ljudbok” Gangsterprinsessan föreläser och svarar på våra frågor om hur det går till att läsa in böcker och att vara skådespelare.
 2. Martin Engvall och Lena Jacobson från Karolinska Sjukhuset ger oss en färsk bild över forskningsläget, uppdaterar oss om vårt gemensamma arbete med Svenska LHON-registret  och svarar på våra frågor om LHON.
 3. Summering av vårt nyligen avslutade arvsfondsprojekt samt lansering av vårt nästa projekt, ”LHON-havande terapeut” eller ”Jourhavande LHON-terapeut”. Agneta Löwenring Beck berättar kort och lyssnar på hur man vill ha det.
 4. Sedvanliga årsmötespunkter:
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Fastställande av röstlängd för mötet
 7. Val av protokolljusterare och rösträknare
 8. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 9. Fastställande av dagordning
 10. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 11. Beslut om godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse
 12. Redogörelse för styrelsens arbete under året
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 14. Fastställande av medlemsavgifter
 15. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 16. Val av ordförande i föreningen
 17. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 18. Val av revisor samt suppleant
 19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 20. Övriga frågor

Väl mött den 19 april önskar
Styrelsen i LHON Eye Society
Genom Hampus Wännerdahl

Bild:
Frankie Fouganthin, Wikipedia