Inlägg av LHON

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) säger nej till mitokondrie-utbyte

Den 17 maj 2013 hölls ett öppet seminarium i Stockholm om forskningen som gör det möjligt att undvika att mitokondriella sjukdomar förs vidare från mamman till barnen. LHON Eye Society deltog i seminariet. Efter att ha analyserat och diskuterat ämnet inom Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har man den 14 november publicerat en rapport. I korthet […]

Seminarium i Stockholm om mitokondrie-utbyte

Den 17 maj 2013 hölls ett öppet seminarium i Stockholm om forskningen som gör det möjligt att undvika att mitokondriella sjukdomar förs vidare från mamman till barnen. LHON Eye Society deltog i seminariet. Läs mer här

Läs personliga berättelser om att ha LHON

Intervjuer av Gunnar von Sydow på LHON Han har intervjuat några personer som berättar om hur det är att leva med LHON. Läs Hampus Wännerdahls berättelse ”Livet med Lebers – inte sämre men annorlunda” Läs Lars Kinnunens berättelse ”Min syn har faktiskt förbättrats lite”

Idebenone för lindring av symptom

Idebenone är en konstgjord form av Q10 som lättare kan tas upp av cellerna och därmed kan ha viss effekt på mitokondriernas förmåga att omvandla näringsämnen till energi. Studien genomfördes i ett samarbete mellan Newcastle University och läkemedelsbolaget Santhera Pharmaceuticals. Framstående forskare från Tyskland och Kanada var också involverade i studien. Idebenone behöver dock tas […]

Vi finns på Facebook

Vi har en svensk diskussionsgrupp på Facebook ”LHON Sverige – Lebers Hereditära Optikus Neuropati” som idag har 107 medlemmar. Vi har också en föreningssida på Facebook ”LHON Eye Society”.  

Genterapistudie för botemedel

Den forskning som anses ha kommit närmast en lösning och botemedel mot LHON är en genterapistudie som genomförs på Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami i USA. Studien i Miami omfattar enbart personer med den typ av mutation som kallas G11778A, den vanligaste varianten i Sverige. Ungefär 100 personer med den berörda LHON-mutationen deltar i studien och […]

Samråd i England om metoder för att undvika mitokondriella sjukdomar

Stora framsteg inom forskningen de senaste åren gör att det idag teoretiskt sett skulle kunna vara möjligt för kvinnor som bär på en mitokondriell mutation att undvika att föra vidare mutationen till sina barn. Men tillämpningen av metoden är kontroversiell och i England genomförs därför i september – 7 december 2012 ett samråd bland allmänheten om man […]