Inlägg av LHON

Genterapistudie för botemedel

Den forskning som anses ha kommit närmast en lösning och botemedel mot LHON är en genterapistudie som genomförs på Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami i USA. Studien i Miami omfattar enbart personer med den typ av mutation som kallas G11778A, den vanligaste varianten i Sverige. Ungefär 100 personer med den berörda LHON-mutationen deltar i studien och […]

Samråd i England om metoder för att undvika mitokondriella sjukdomar

Stora framsteg inom forskningen de senaste åren gör att det idag teoretiskt sett skulle kunna vara möjligt för kvinnor som bär på en mitokondriell mutation att undvika att föra vidare mutationen till sina barn. Men tillämpningen av metoden är kontroversiell och i England genomförs därför i september – 7 december 2012 ett samråd bland allmänheten om man […]