Bilder från konferensen 22-21/1

Fredagen den 20 januari och lördagen den 21 januari 2017 hade vi konferens som inriktade sig på personer med LHON och deras anhöriga samt andra verksamma professionella inom synrehabiliteringen. Konferensen hölls på Hagabergs folkhögskola i Södertälje.

På dagordningen var bland annat utdelning av boken SE FRAMÅT! och presentation av den nya hemsidan www.exfix.se. Hemsidan är tänkt att vara ett stöd vid träning av excentrisk fixation. Där ingår också filmen SE FRAMÅT! om Anton Blomberg från Karlstad och hur han gör i olika situationer. Han ser inte rakt fram – men har hela tiden fokus på att SE FRAMÅT. Flera andra filmer, bland annat LIVET KOMMER TILLBAKA som producerades första projektåret, finns äveb på vår hemsida.

Nedan ser du ett bildgalleri från konferensen. Fotograf: Maria Annas.