Om föreningen

Vid bildandet, den 31 mars 2012, var vi 15 personer. I december 2014 var vi uppe i över 160 medlemmar i föreningen. Vi hoppas att vi ska kunna nå ut till ännu fler berörda via Syncentraler, vården, sociala media mm.

Vi som har bildat den här föreningen är alla antingen drabbade av LHON, bärare av mutationen eller berörda på annat sätt som anhöriga, släktingar eller vänner till en person som drabbats av LHON.

Att förlora synen innebär ett trauma och en sorg för den som drabbas och även för de anhöriga. Den som drabbas måste lära sig att leva på ett helt nytt sätt och enkla vardagssysslor som att laga mat eller se vad som ligger på tallriken blir plötsligt väldigt svårt.

Eftersom LHON är en så ovanlig sjukdom är kunskapen bland läkare och sjukvårdspersonal begränsad. Det kan därför vara svårt för de drabbade att få rätt diagnos och att få information om den senaste forskningen, mm. Genom att bilda en förening kan vi stötta personer som drabbas och sprida information om LHON både bland vårdpersonal och allmänheten.

Det finns idag inget botemedel mot LHON. Eftersom sjukdomen är ovanlig är forskningen begränsad, men det finns ett litet antal forskningsprojekt som börjar nå lovande resultat, men det återstår fortfarande mycket arbete. Forskningsarbete kring en ovanlig diagnos som LHON är inte högprioriterat för statliga medel. Forskningsprojekten är därför är i skriande behov av ekonomiska resurser.

Vi vill göra allt vi kan för att stötta den pågående forskningen så att de som drabbats kanske om 5-10 år kan få tillbaka synen och så att våra barn och deras framtida barn som idag riskerar att förlora synen kanske kan undvika det om forskningen lyckas.

LHON är en ovanlig diagnos därför är föreningen medlem i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Medlemmar i föreningen blir därför även medlemmar i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Här kan du ladda hem vår senaste informationsbroschyr på sex sidor i PDF-format

Här kan du ladda hem en kort två-sidig broschyr om föreningen i PDF-format

Vårt uppdrag och stadgar

LHON Eye Society är en demokratisk, opolitisk och religiöst obunden förening och arbetar helt på ideell grund med att:

  • sprida information om Lebers Hereditära Optikus Neuropati (LHON)
  • genom offentlig insamling mm, verka för ökade resurser för forskning om LHON
  • stödja människor som drabbats av LHON och deras anhöriga
  • facilitera erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan alla berörda parter

Här kan du ladda ner och läsa våra stadgar i sin helhet.

Medlemskap

LHON ger dig mycket tillbaka. Att träffa någon som har samma erfarenheter eller i alla fall samma orsak till sin synnedsättning, det är värt oerhört mycket. Det tycker vi i styrelsen och det tycker kanske du också när vi nu går in i föreningens sjätte verksamhetsår. Välkommen som ny medlem om du inte velat eller vågat ta steget tidigare! Vi får en så bra förening om du är med och engagerar dig!

Allt arbete i föreningen görs ideellt. Kostnaden för medlemskapet går därför oavkortat till att stödja LHON-forskning och föreningens verksamhet. Medlemskapet kostar 150 kr. Är ni flera i en familj utgår familjerabatt, pris 300 kr.

Maila eller skriv: Ditt namn, personnummer, adress, telefon och mailadress och skicka till skold.bertil@gmail.com eller per post till Bertil Sköld, Springarvägen 14 14261 Trångsund. När vi fått din ansökan skickar vi ut inbetalningskort, 150 kr årsavgift. Välkommen och tack på förhand.

Ladda hem ansökningsblankett här som du kan posta till oss

Vill du stödja föreningen genom en gåva som privatperson eller företag klicka här

Styrelsen

Här är föreningens styrelse, klicka på ett namn för att skicka e-post.

Krister Inde
Ordförande (har LHON diagnos)
Tel: 070-573 42 01

Agneta Löwenring-Beck
Vice ordförande (har LHON diagnos)
Tel: 070-885 64 15

Susanne Boström
Sekreterare (har LHON diagnos)
Tel: 070-583 10 21

Anton Blomberg
Kassör (har LHON diagnos)
Tel: 076-820 55 00

Bertil Sköld
Ledamot
Tel: 073-600 4393

Björn Carlsson
Suppleant (har LHON diagnos)
Tel: 070-638 45 30

Hampus Wännerdahl
Suppleant (har LHON diagnos)
Tel: 070-933 55 84

Bidrag från LHON-föreningen

Medlemmar kan när som helst under året söka medel för att genomföra något som föreningen kan stödja. Det kan handla om att besöka en annan förening för LHON i ett annat land, genomföra regionala möten eller medverka vid ett publikt tillfälle där man berättar om sig själv och andra som har LHON. Alltså är bidrag för LHON-föreningen i Sverige öppet för fri tolkning men ska ge både individen och föreningen ny kraft och kreativitet.