Bilder från uppstart av startkitet Se Framåt på styrgruppsmötet den 15 mars i Stockholm

Fotograf: Maria Annas