Ordförande har ordet

Lars Kinnunen porträttbild. Lars är iklädd kostym och glasögon, han har ljust kort hårVid föreningens årsmöte den 26 april blev jag vald till ordförande för LHON Eye Society. Jag har tidigare varit engagerad i styrelsen vid bildandet 2012 och då som vice ordförande under ett par år. Det är nu en spännande utmaning att återinträda i styrelsen och jag känner mig både stolt samt ödmjuk över att få leda LHON Eye Society framåt.

En kort presentation; är 48 år, bor i Trollbäcken i Tyresö (2 mil sydost om Stockholm). Arbetar sedan 22 år tillbaka på Nordic Equities Kapitalförvaltning i Stockholm där min roll är Vice VD/Portföljförvaltare, vilket dels innebär mycket företagskontakter/analys, dels förtroendeskapande kommunikation med befintliga kunder samt att etablera kontakt med potentiella kunder. Mina kunder är huvudsakligen stiftelser och ideella organisationer. Eftergymnasiala studier genomfördes under fem år vid Frans Schartau, KTH och vid Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen (Civilekonom). Mina intressen är mitt arbete, familj, träning, sjöliv, film, skidåkning, natur, berikande sammankomster med vänner, litteratur, musik/konserter, resor, mat och dryck samt trädgård.

Om Du vill så kan Du läsa mer om hur jag upplevde diagnosen Lebers Hereditära Optikus Neuropati i länkad intervju som genomfördes av författaren/tidigare styrelseledamoten i föreningen Gunnar von Sydow hösten 2012.

Utifrån personlig erfarenhet är jag medveten om vikten att ständigt vara i rörelse för att lära och utvecklas, men också att stanna upp och reflektera kring viktiga val och därmed lära och utvecklas ytterligare. Detta är för mig att skapa ett djupt lärande; såväl för mig själv, som för familj, arbete, fritid eller när jag erhöll diagnosen LHON och inte visste hur livet skulle se ut. Genom denna balansgång kanaliserar jag nu min energi för föreningens kommande år för att uppfylla kärnan i dess syften vilken enligt stadgarna är:

  • Sprida information om Lebers Hereditära Optikus Neuropati (LHON)
  • Genom offentlig insamling mm, verka för ökade resurser för forskning om LHON
  • Stödja människor som drabbats av LHON och deras anhöriga
  • Facilitera erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan alla berörda parter

Min förhoppning är att kunna bidra till att ytterligare stärka det förtroende föreningen har i olika sammanhang och framförallt att föreningen skall vara det självklara valet för de som har LHON och deras anhöriga. Vidare har föreningen också en synnerligen viktig uppgift genom att stödja dem samt utröna och bidra till intressanta forskningssatsningar om LHON.

Jag vill fortsätta att utveckla föreningen nationellt men likväl så viktigt, utöver att vara Nordeuropas ledande förening för LHON, att tänka framåt och även vidareutveckla det internationella erfarenhetsutbytet.

Föreningen har uträttat många fina saker genom åren såsom arvfondsprojekten, MITO-loppet, konferenser för medlemmar och anhöriga, hockey-projektet, bidragit till medicinsk forskning, Jourhavande LHON-terapeut och framställt poddar, filmer, böcker samt informationsmaterial. Vill ta tillfället i akt och tacka de som drivit föreningen med framgång sedan bildandet 2012; medlemmarna, de som engagerat sig i olika projekt, styrelseledamöterna samt även de tidigare ordförandena Fredrik Guzmán Lindemark, Krister Inde och Hampus Wännerdahl för fantastiska insatser. Stort och varmt tack!

Då jag nu tar över stafettpinnen – tveka inte att höra av Dig genom e-brev, sms eller samtal med idéer och tankar om föreningens verksamhet eller övriga frågeställningar rörande LHON – mitt förhållningssätt arbetsmässigt sedan 25 år är att jag är tillgänglig årets alla dagar, vilket såklart även nu gäller för föreningens befintliga och blivande medlemmar.

 

Med varma hälsningar – ”Stay safe”

Lars Kinnunen signatur

E-post lars.kinnunen@nordeq.se

Mobil 070-595 78 56

Intervju med Lars

Läs en tidigare intervju som gjordes med Lars Kinnunen här