Félicia och Oskar har kommit ut med ytterligare ett avsnitt av Den Osynliga Podden!

Klicka här för att lyssna på Den Osynliga Podden Avsnitt 3.

 

I avsnitt 3 berättar Felicia och Oskar bland annat om Mito-loppet som föreningen arrangerade hösten 2019. Klicka här för att även se en kort film från loppet.

För att nå Félicia och Oskar med idéer och förslag, eller bara ösa beröm över dem, så kan ni nå dem på de här mejl adresserna:

Felicia: felicia.adlersfeld@lhon.se
Oskar: oskar.lundell@lhon.se

Och kom ihåg alla, allting STORT, börjar en gång som något LITET. Var inte rädda och tveka inte att ta eget initiativ och testa en idé, det värsta som kan hända är att det inte går som tänkt, den här gången. Och nästa gång du försöker har du lärt dig något! Vi har en lång väg att gå om vi ska förändra världen, och mycket som behöver göras. Men varje liten handling är ett steg i rätt riktning.

Félicia och Oskar är snabba och har redan kommit ut med ytterligare ett avsnitt av Den Osynliga Podden!

Klicka här för att lyssna på Den Osynliga Podden Avsnitt 1 – Efter piloten.

 

Det första pilotavsnittet hade 250 lyssnare redan när Avsnitt 1 – Efter Piloten spelades in, och det är bra för en podd. Speciellt för en sällsynt sjukdom som LHON. Fantastiskt bra jobbat, Félicia Adlersfeld Castillo & Oskar Lundell! Tack än en gång för att ni påminner oss om att allt är möjligt!

För att nå Félicia och Oskar med idéer och förslag, eller bara ösa beröm över dem, så kan ni nå dem på de här mejl adresserna:

Felicia: felicia.adlersfeld@lhon.se
Oskar: oskar.lundell@lhon.se

Och kom ihåg alla, allting STORT, börjar en gång som något LITET. Var inte rädda och tveka inte att ta eget initiativ och testa en idé, det värsta som kan hända är att det inte går som tänkt, den här gången. Och nästa gång du försöker har du lärt dig något! Vi har en lång väg att gå om vi ska förändra världen, och mycket som behöver göras. Men varje liten handling är ett steg i rätt riktning.

 

 

Klicka här för att lyssna på Felicia & Oskar som tagit initiativ och kick-startat “Den osynliga Podden”.

Félicia Adlersfeld Castillo och Oskar Lundell gick direkt från snack till verkstad, som en följd av årets 2 underbara LHON dagar på Hagaberg i juni.

För att nå dem med idéer och förslag, eller bara ösa beröm över dem! 🤩Så kan ni nå dem på de här mejl adresserna

Felicia: felicia.adlersfeld@lhon.se
Oskar: oskar.lundell@lhon.se

Och kom ihåg alla, allting STORT, börjar en gång som något LITET. Var inte rädda och tveka för att ta eget initiativ och testa en idé, det värsta som kan hända är att det inte går som tänkt, den här gången. Och nästa gång du försöker har du lärt dig något! Vi har en lång väg att gå om vi ska förändra världen, och mycket som behöver göras. Men varje liten handling är ett steg i rätt riktning.

Tack Félicia Adlersfeld Castillo & Oskar Lundell för att ni påminner oss, och visar att vi kan!

Välkommen till Mitokondriedagen 2019

-ett samarbete mellan NeuroVive och Chiesi

Med anledning av den årliga Global Mitochondrial Disease Awareness Week bjuder NeuroVive och Chiesi in till en spännande eftermiddag med fokus på medfödda mitokondriella sjukdomar.

Vi i LHON Eye Society ber om ursäkt för kort varsel, men vi har idag, fredag den 13 september, fått veta att Mitokondriedagen är öppen för alla som vill och kan delta.

Tid: Onsdagen den 18 september kl. 14:00
Plats: GT30 Grev Ture, Hörsal Bond, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

För anmälan, skicka ett mail SNARAST till: bettina.bergman@santhera.com

Program:

14:00 Registrering och kaffe.

14:30 Välkomna. Moderator: Charlotte Stjerngren.

14:35 Mitokondriella sjukdomar – en överblick. Erik Kinnman, NeuroVive och

Jonas Viljanen, Chiesi.
14:50 Patient- och anhörigperspektivet.
Alfons Heetjans, International Mito Patients.

15:10 Sjukvårdens perspektiv: Symptom, epidemiologi, diagnos, prognos och behandling.
Karin Naess och Martin Engvall, Karolinska Institutet.

15:40 LHON i fokus – Den kliniska bilden och diagnostiska verktyg.
Lena Jacobson, Karolinska Institutet.

16:00 Kort bensträckare.

16:20 LHON i fokus – Patient- och anhörigperspektivet.
Fredrik Lindemark Guzmán, LHON Eye Society.

16:40 Nya behandlingsmöjligheter: Vad pågår inom läkemedelsutvecklingen?
Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive.

17:00 Forskning och utveckling: studier inom ovanliga sjukdomar – vilka utmaningar har vi?
Kristina Nygren, Santhera.

17:20 Paneldiskussion.

17:45 Avslut följt av mingel och förfriskningar.

18.15 Avfärd till Mito-loppet

Här kan du ladda ner programmet som pdf-fil: Mito_day_2019_program

Varmt välkomna till Mito-loppet onsdagen den 18 september kl 19!

Datum & tid: 2019-09-18, kl 19, i anslutning till Mitokondriedagen
Plats: Hagaparken nära Karolinska Universitetssjukhuset
Startpunkt: Utanför Gustaf V:s Forskningsinstitut, Karolinska Vägen, Solna

Sträcka: 5,5 km

Kostnad:
150 kr per deltagare
300 kr eller mer om du vill stötta initiativet lite extra

Anmälan och betalning:
Klicka här för anmälan och betalning via Race.se

Du får: Reflexväst och vattenflaska

Omklädningsrum och dusch finns inom CMMS, Karolinska Universitetssjukhuset.

Deltagare:
Medlemmar i LHON Eye Society, personer med koppling till mitokondriella sjukdomar, sjukvårdspersonal, forskare, och alla som vill stötta ett gott syfte och springa eller gå i den vackra omgivningen i Hagaparken.

Vägbeskrivning om du åker kommunalt:
Buss till Karolinska sjukhuset norra (huvudentrén till gamla Karolinska) därifrån är det 400 m promenad till starten.

VARMT VÄLKOMMEN!!

Om Mito-loppet – A Race to Raise Awareness

Mitokondrierna är kroppens kraftverk och finns i alla kroppens celler. Fysisk aktivitet viktigt för både kroppens och hjärnans funktion och när man motionerar bildas nya mitokondrier.

Mitokondriella sjukdomar beror oftast på en mutation i mitokondrierna och kan, som vid LHON, t ex ge en grav synskada. Andra ännu mer sällsynta mitokondriella sjukdomar kan ge mycket allvarliga skador och t ex leda till att ett barn aldrig kan lära sig gå, eller i värsta fall till för tidig död.

Vi vill uppmärksamma de mitokondriella sjukdomarna och bidra till att fler med t ex en grav synskada kan komma ut och röra på sig. Tillsammans med Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS) genomför LHON Eye Society därför ett Mito-lopp den 18 september 2019.

Det första Mito-loppet är ett pilotprojekt som genomförs i anslutning till forskningskonferensen, Mitokondriedagen. Planen är att ha årliga lopp och lopp på flera platser i Sverige.

Återigen, varmt välkomna!

Karta start för Mito-loppet.

Klicka här för länk till on-the- go-map där du ser loppets sträckning.

Funktionärer placeras ut vid övergångsställen.

 

LHON Eye Society medverkade i Almedalen. Den 1 juli medverkade vår ordförande, Fredrik Lindemark Guzmán som talare på ett seminarium om hållbar utveckling och kommunikation. Tillsammans med bland annat Jakob Trollbäck, skaparen av loggorna för Globala Målen, diskuterades hur loggorna, som är som ett globalt språk för alla som ser, kan göras mer tillgängliga för synskadade. Föreningens grundare, Helena Lindemark, var också med som talare och arrangör av eventet.

Styrelsen för den ideella föreningen LHON EYE SOCIETY får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse. Nu kan du ladda hem och läsa dokumentet via länken nedan

För dig som inte redan anmält dig – gör det snarast genom att skicka ett mail till info@lhon.se

Agenda:

17.15 – 18..00

 1. Ordförande Krister hälsar välkommen och berättar om NKC-LHON vid CMMS
 2. LHON-terapeuten Agneta berättar om sina samtal och vikten av att stödja varandra i föreningen
 3. Hampus och hans jaktinstinkter och resultat hittills i Leberjakten
 4. Årets LHON-are
 5. Krister presenterar LHON-dagarna med Bertil som anger antal anmälda plus puffar för fler och budget (Hagaberg tror på SPSM-stöd och vi har 130 000 i budget)

18.00 Årsmötet genomförs enligt stadgarna

Till punkterna 12 och 13 förslår valberedningen omval av samtliga ledamöter.

Plats:

Gotlandsgatan 44, SRF Stockholms lokaler (T-bana Skanstull) – som förra året

Eller konferenstelefon: 08/55775577 kod: 1889

Vid frågor: kontakta Hampus Wännerdahl: hampus.wannerdahl@gmail.com, 0709335584.

Väl mött,

Styrelsen LHON Eye Society

Bifogat för nedladdning:

Årsredovisning LHON 2018 – utkast 2

Bilaga med stadgar

Bäste medlem i den ideella föreningen LHON Eye Society!

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i föreningen för verksamhetsåret 2018.

Tid: Tisdagen den 2 april 2019 klockan 17.15 – 19.30

Plats: Gotlandsgatan 44, SRF Stockholms lokaler (T-bana Skanstull) – som förra året

Anmälan om deltagande: info@lhon.se, senast 25/3

Program: Genomgång av sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna från september 2015.

Det här är det sjunde verksamhetsåret i föreningen. Verksamhetsberättelsen bifogas och senare kommer den ekonomiska redovisningen att sändas ut i reviderat skick. Läs gärna igenom det aktiva årets händelser och har du frågor, ställ dem innan eller i samband med årsmötet.

Årsmötet avslutas med en presentation av och diskussion kring NATIONELLT KOMPETENSCENTER FÖR LHON, NKC-LHON vid CMMS.

Så här står det i stadgarna om kallelse och dagordning vid årsmötet:

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Föreningsstämman ska hållas i Stockholm eller den ort som styrelsen beslutar.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till medlemmarna skall ske skriftligen genom brev, e-post eller per fax. I kallelsen skall anges tid och plats för föreningsstämman samt uppgift om förekommande ärenden. Styrelsen kallar till föreningsstämma. 

På ordinarie föreningsstämma/årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Redogörelse för styrelsens arbete under året
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 14. Val av revisor samt suppleant
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning av årsmötet

Presentation av och diskussion kring NKC-LHON. Vad ska det innehålla, kosta och ge oss?

Bästa hälsningar

Krister Inde
Ordförande LHON Eye Society på uppdrag av styrelsen i föreningen

Ladda hem verksamhetsberättelse för 2018 här

 

En konferens som berör LHON-familjer och professionella och innehåller aktuell forskning och gemenskap

Tid: 7-8 juni 2019

Plats: Hagabergs folkhögskola, Södertälje

Anmälan: Snarast och senast den 30 maj! Skriv till Helena Lindemark, LHON Eye Society, per e-post till helena.lindemark@lhon.se eller ring: +46 76 555 74 50.

Deltagaravgift: 150 kr för medlemmar 300:- för icke medlemmar i LHON Eye Society inkl alla måltider, övernattning och programmet 7-8 juni (eller enbart en av dagarna).

Antalet deltagare är begränsat. Det finns plats för övernattning och man kan söka resebidrag/inackorderingsbidrag och bo på folkhögskolan.

Program

Fredagen den 7 juni 2019 (för alla)

09.30 Ankomst och Registrering

10.00 Kursstart: Välkommen till Hagabergs folkhögskola och utbildningsdagarna om forskning och förhållningssätt!
Inledning om folkhögskolans roll och samarbetet med LHON EYE SOCIETY och våra visioner för botemedel och rehabilitering.
Anders Claesson, Hagabergs folkhögskola och dr Krister Inde ordförande LHON Eye Society och dagens moderator

10.15 Svenska ögonläkares förhållningssätt till LHON idag och imorgon jämfört med för 10 år sedan? Vad har hänt och varför?
Dr Lena Jacobson, ögonläkare

10.30 Om det nya SVENSKA LHON-REGISTRET och Immuntypningprojektet för att kunna hitta den utlösande faktorn med flera idéer till framtida forskning och NPO-etableringstankarna (Nationellt ProgramOmråde för LHON).
Martin Engvall, neurologläkare och koordinator vid CMMS, Karolinska Sjukhuset

10.50 – 11.00 Paus och möten med andra

11.00 NeuroVives strategier för att förbättra energimetabolismen vid primära mitokondriella sjukdomar som LHON
Dr Magnus Hansson, neurologläkare och forskare, NeuroVive i Lund

11.30 Our Guest Speaker and Mother of LHON.org: What will we see in the future of LHON in the US and alsewhere in the LHON World? Is the light in the tunnel a train or a cure? (Med sammandrag på svenska.)
Lissa Poincenot, LHON.org San Diego, USA

12.15 Lunch

13.20 Santheras arbete inom LHON med patientens behov i centrum
Vanessa dos Reis Ferreira, Head of Patient Advocacy, Jonas Viljanen, regionchef och Marilena Cojocaru, medicinskt ansvarig, Santhera (Svensk översättning)

13.50 Paus och gemenskap

14.00 SE MAX – Ett optometriskt projekt om förstoringskorrektion vid LHON med och utan centrala bortfall
Dr Peter Lewis, optometrist och forskare vid optikerprogrammet, Linnéuniversitetet i Kalmar

14.30 Opp och hoppa – Jens Pettersson, Personlig Tränare som Lever Här Och Nu och ser till att mitokondrierna får högre fart

14.45 Fika och möte med varandra

15.00 Forskarna mot väggen: När kan ni förhindra, bota eller minska konsekvenserna av LHON? Hur kan vi öka takten och minska symtomen?
Dagens föreläsare frågas ut av Krister Inde och alla närvarande. Myter och fakta om LHON – vad gäller idag och i morgon?

16.00 Avslutning på dag 1

18.00 Gemensam middag och trevliga aktiviteter tillsammans

20.00 Underhållning med bl. a. Jakob Karlberg

 

Lördag den 8 juni 2019 (för medlemmar)

07.00 till 08.30 Frukost

Fyra korta inledningar på dagen

08.30 – 09.00 LHON Advisory Board – creating awareness about LHON
Vanessa dos Reis

09.00 – 09.20 Jourhavande LHON-terapeut
Psykoterapeuten Agneta Löwenring Beck beskriver sina erfarenheter i kontakten med oss och hur man får kontakt med henne och sig själv

09.20 – 09.40 LEBERJAKTEN – Hampus Wännerdahl, Hagabergs folkhögskola, beskriver hur han har bemötts i sin jakt på diagnostiserade och anhöriga med LHON: Har målen nåtts?

09.40 – 10.00 SKAM den som ger sig! Mattias Winsa om sin resa med LHON och höga ambitioner inför framtiden

10.00 Fika och uppdelning i grupper:
Workshops – Come together right now!
Grupper med anhöriga och personer med synnedsättning arbetar tillsammans fram frågor och svar inför framtiden
Agneta Löwenring Beck, Björn Carlsson, Fredrik Lindemark Guzmán, Jan Eidvall och Helena Lindemark håller i workshops

12.00 Lunch

13.00 Fortsatta gruppaktiviteter
Hur kan äldre och erfarna stödja yngre och engagerade?

14.00 Sammanfattning av gemenskapen i LHON-kollektivet – utvärdering av dagarna och vår syn på forskningen samt en diskussion om LHON-föreningens framtid – Fredrik Lindemark Guzmán och Anders Claesson

15.00 Kursavslutning

Klicka här för att ladda ner programmet.

/ Styrelsen för LHON Eye Society och Hagabergs folkhögskola i nära samarbete