Stora framsteg inom forskningen de senaste åren gör att det idag teoretiskt sett skulle kunna vara möjligt för kvinnor som bär på en mitokondriell mutation att undvika att föra vidare mutationen till sina barn. Men tillämpningen av metoden är kontroversiell och i England genomförs därför i september – 7 december 2012 ett samråd bland allmänheten om man bör tillåta användning av den senaste forskningen.

Samrådet i England är öppet för alla – även svenskar. Det här är viktiga frågor som kan påverka framtiden för våra barn och barnbarn! Gå därför gärna in på den här länken: ‘debating mitochondria replacement’ och läs om forskningen, registrera sig och svara på frågorna.